castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

1. Carta del President

Estimats socis, estimades sòcies,

La Fundació Caixa d’Enginyers segueix, any rere any, treballant per complir amb el compromís de retornar a la societat tot allò que ens dona. I ho fem sota els valors propis del Grup Caixa d’Enginyers: el compromís amb les persones, la sensibilitat social, la cooperació, la proximitat, la integritat i la responsabilitat.

Per això, em complau presentar-los la Memòria Social 2016 de la Fundació Caixa d’Enginyers. Aquesta publicació ens serveix per recollir totes aquelles iniciatives que, durant el citat exercici, s’han portat a terme amb l’objectiu de contribuir a la construcció d’un món millor. M’agradaria destacar que el balanç de les actuacions respon als objectius plantejats a l’inici de l’exercici.

Des que la Fundació Caixa d’Enginyers va iniciar l’activitat a finals del 2010, hem anat creixent i aportant més recursos destinats a les diferents línies estratègiques: programes d’ecologia i sostenibilitat; programes de formació, excel·lència professional, beques i premis en el món de l’enginyeria; i, per últim, accions de retorn social i reinserció laboral.
Durant aquest temps, s’han destinat més de 3 milions d’euros a més de 260 projectes i més de 200 beques de l’àmbit acadèmic i/o professional, entre d’altres. Amb el nou Pla Estratègic IMPULSA 2019 s’espera augmentar la inversió total en projectes fins a 1 milió d’euros l’any 2019.

En aquesta Memòria podran trobar informació de totes les activitats que s’han dut a terme durant el 2016, seguint la línia de la Responsabilitat Social Corporativa del Grup Caixa d’Enginyers. Per mencionar alguns àmbits, s’ha potenciat el vessant educacional proporcionant instruments financers i econòmics tant als socis com al públic en general a través de l’elaboració de publicacions com la “Guia de l’Inversor” o del recent acord amb l’IEF mitjançant el seu Observatori de Divulgació Financera (ODF) amb la publicació d’articles, notes informatives o la celebració de conferències; o, en el vessant mediambiental, destaca l’estudi realitzat conjuntament amb ESADE, presentat a inicis del mes d’abril, titulat “La transició cap a una economia baixa en carboni: riscos i oportunitats”.
En una altra línia d’actuació, la Fundació ha seguit amb la seva aposta ferma pel foment i l’ajuda als emprenedors a causa de la voluntat de contribuir a la realització dels somnis i projectes d’aquest col·lectiu. Per això, durant el 2016, s’ha realitzat la tercera edició del concurs Ideas Making Point, que premia els projectes més creatius en l’àmbit de la ciència, la tecnologia i la innovació. També, per quart any consecutiu, s’han celebrat els Premis Emprenedoria, que premien start-ups amb models de negoci disruptius d’empreses en el seu primer any de vida.

Enguany, Caixa d’Enginyers celebra els seus 50 anys des de la seva creació, i aquesta fita ens ha de servir per donar-nos impuls per seguir treballant en la línia que ens hem marcat i que comporta el compromís més ferm per part de la Fundació. El nostre objectiu és seguir esforçant-nos per donar suport a les iniciatives que contribueixin al desenvolupament social, cultural i econòmic dels socis i institucions pròximes al Grup Caixa d’Enginyers i que promoguin, molt especialment, la sostenibilitat mediambiental.
Les últimes línies les vull dedicar als socis de Caixa d’Enginyers per agrair-los la confiança que ens transmeten any rere any, i gràcies als quals hem pogut portar a terme totes les accions que recull aquesta Memòria Social. Sense els socis, la Fundació no seria possible.

José Oriol Sala ARLANDIS
President

Presentació >