castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

2.1 Presentació

Des del naixement de Caixa d’Enginyers, l’Entitat ha comptat amb l’Associació Sociocultural i Tecnològica dels Enginyers per canalitzar el seu compromís amb la societat. Aquesta associació va passar a ser una fundació l’any 2010 i es va inscriure en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2.649.

La Fundació Caixa d’Enginyers és una entitat de caràcter privat i sense afany de lucre, que neix amb la voluntat de desenvolupar un compromís amb la societat i de gestionar els recursos destinats a la promoció i execució de diverses activitats per al foment d’una societat més justa i cohesionada.
Per organitzar la seva contribució a la societat, la Fundació disposa d’un pla anual elaborat pel Patronat de les actuacions pròpies que desenvoluparà o de les actuacions a les quals donarà suport. Les línies d’acció prioritàries són les actuacions que suposen una millora de la qualitat de vida, que faciliten la reinserció social i laboral de les persones, especialment dels col·lectius més desfavorits, que protegeixen el medi natural i que fomenten la innovació, la formació i l’excel·lència professional, així com la cultura i l’esport.

< Carta del President Patronat >