castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

2.3 Missió, visió i valors de la Fundació Caixa D’enginyers

Missió

Aportar valor sostenible a les comunitats professionals i contribuir al desenvolupament social, econòmic i cultural dels socis i de la societat mitjançant l’establiment de relacions basades en l’ètica, el compromís i la confiança.

Visió

Ser la referència dels nostres socis i construir, mitjançant la nostra iniciativa, una societat més equitativa, inclusiva i sostenible.

Valors

Compromís amb les persones. Iniciativa i vocació de servei en benefici dels qui són la nostra raó de ser: els socis, els col·laboradors i la societat en conjunt.
Integritat. Ser fidels als nostres principis i actuar de forma honesta, transparent i professional.
Sensibilitat social. Orientació a cobrir les necessitats de les persones en els àmbits econòmic, social i cultural, així com a vetllar per la sostenibilitat mediambiental.
Cooperació. El cooperativisme i l’excel·lència com a factors determinants per al desenvolupament integral dels nostres col·lectius.
Proximitat. La proximitat física i emocional ens permet oferir un tracte personalitzat per conèixer millor les necessitats dels nostres socis i oferir les respostes més adequades en cada cas.

Objectius

  • Impulsar la Fundació Caixa d’Enginyers com a vehicle del compromís social de l’Entitat.
  • Consolidar i ampliar amb accions pròpies les línies d’actuació de la Fundació.
  • Maximitzar el retorn social dels recursos de l’Entitat, en benefici dels socis, dels col·laboradors i de la societat en general.
  • Potenciar les col·laboracions externes de la Fundació Caixa d’Enginyers.
< Patronat FITES de 2016 >