castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

3.3 Col·laboració amb altres entitats i fundacions

Col·laboració amb diverses entitats i fundacions de diferents àmbits, com per exemple Arrels Fundació, que té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones sense sostre, o l’associació Punt de Referència, que proporciona un acompanyament a joves extutelats per la Generalitat de Catalunya per tal de promoure la seva integració social.

< Contribució a col·laboracions, beques i premis Els principals eixos d’actuació de la Fundació Caixa d’Enginyers >