castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

4.1 Accions en suport de la innovació i l’enginyeria

Els objectius primordials de la Fundació són, d’una banda, desenvolupar actuacions per promocionar l’enginyeria dins de la societat i, de l’altra, ajudar i acompanyar els professionals del sector, especialment els que són nous. Per això, col·labora en els següents projectes:

ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano

Durant el 2016, s’ha seguit donant suport a les activitats i al funcionament de l’ONG ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano. El projecte dona suport a la creació i a l’enfortiment d’una unitat autònoma municipal per a la gestió del servei, així com al desenvolupament i a l’execució d’un pla d’ampliació i millora de les infraestructures existents per arribar a gairebé 5.000 persones més. Durant l’any 2016, han començat les obres per al manteniment i la construcció de pous d’aigua a Tanzània.

També es continua treballant per assegurar la sostenibilitat del servei enfortint les capacitats municipals i buscant solucions eficaces de gestió.

Enginyeria Sense Fronteres

La Federació Espanyola d’Enginyeria Sense Fronteres té per objectiu construir una societat més justa i solidària posant la tecnologia a la disposició de les persones. Un dels seus eixos de treball és la formació i la investigació en tecnologia. Per aquesta raó, compta amb un important programa formatiu, l’objectiu del qual és l’atenció i la formació de persones vinculades al món de l’enginyeria i que, preferentment, vulguin desenvolupar la seva activitat en associacions que treballen en la cooperació al desenvolupament.

Un dels objectius d’aquesta associació ha estat millorar la qualitat de les eines de formació tècnica no presencial que s’ofereix a fi de facilitar l’accés a la formació orientada a la cooperació per al desenvolupament de base tecnològica. Amb aquesta finalitat, s’ha actualitzat la plataforma formativa Moodle, que ha permès millorar la qualitat de les activitats i de la gestió dels recursos en línia.

Fundació Tecnocampus

La Fundació col·labora amb Tecnocampus, un parc tecnològic i d’innovació, i dóna el seu suport a l’àmbit de la formació pràctica i la investigació científica en l’àrea de l’economia social, així com a l’estudi de l’impacte de les xarxes socials en el món cooperatiu.

Fundació Jaume Bofill

Fundació cultural privada creada el 1969, que promou el coneixement de la societat catalana i el debat de noves idees i propostes per avançar cap a una societat més justa. La Fundació Caixa d’Enginyers dóna suport a projectes amb la metodologia ApS (aprenentatge-servei) de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.

Fundació Privada La Salle (FUNITEC)

FUNITEC és la fundació gestora de les escoles universitàries de La Salle Campus Barcelona. La Fundació Caixa d’Enginyers col·labora amb el projecte Patrocini i Talent de noves tecnologies.

 

< Els principals eixos d’actuació de la Fundació Caixa d’Enginyers Accions en suport de la sostenibilitat ambiental >