castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

4.2 Accions en suport de la sostenibilitat ambiental

La conservació del medi ambient també és primordial per al Grup. Per això, es presta suport a diverses entitats a través de la col·laboració amb diferents projectes en aquest àmbit.

El deteriorament mediambiental i el canvi climàtic són els reptes més grans als quals s’enfrontarà la societat en el futur i la Fundació ha continuat donant continuïtat a la seva estratègia de gestió de carboni amb la compensació d’emissions generades per la seva activitat durant l’any 2015 a través de CO2 Certified. La neutralització de les emissions es va aconseguir a través de la participació en un projecte d’energies renovables i compromís social a l’estat de Rio de Janeiro (Brasil).

A més, desenvolupem diferents iniciatives per millorar la seva gestió ambiental com la minimització del consum de paper mitjançant la introducció de criteris ambientals en el disseny de documents operatius, la potenciació de la banca digital, l’adquisició de paper amb l’ecoetiqueta FSC, la reducció de l’ús d’energia amb equips i sistemes d’automatització, l’ús de sistemes d’immòtica per a la climatització, il·luminació i altres instal·lacions consumidores d’energia, l’ús de bombetes de baix consum i els mecanismes d’encesa automàtica en zones de pas.

Fundació Worldreader.org

Organització sense ànim de lucre que té per objectiu oferir una biblioteca electrònica que estigui a l’abast de totes les famílies del món mitjançant la tecnologia i, especialment, els llibres electrònics.

El programa al qual dona suport la Fundació Caixa d’Enginyers té per objectiu la digitalització de continguts locals i el lliurament de llibres electrònics per millorar la vida de nens i nenes en països africans i de les seves famílies. També aspira a facilitar l’edició, la publicació i la difusió de continguts tant en anglès com en altres llengües locals.

Gràcies a aquesta col·laboració, durant l’any 2016 s’ha arribat a 150.000 nens i nenes africans de 15 països de l’Àfrica subsahariana. Actualment, hi ha 52 projectes actius.

Acciónatura

Des de l’any 2014, col·laborem amb el projecte ¨Selvans¨ per aconseguir la conservació dels boscos madurs. L’objectiu d’aquest projecte és la creació d’una primera xarxa de boscos madurs i amb evolució natural, per assegurar la seva preservació així com el seu potencial d’aprofitament social sostenible.

El 2015, vam col·laborar amb la iniciativa CompensaNatura mitjançant la contribució a la preservació de 27.500 m2 d’un bosc d’auró negre totalment excepcional i únic a Catalunya. Juntament amb sis organitzacions i quatre particulars més, es va ajudar a preservar 7.200 m dels 29.400 m2 d’un bosc mixt de roure pubescent i auró negre, amb alguns exemplars d’alzina i de faig. La col·laboració de la Fundació també va contribuir a perfilar la posada en marxa del primer projecte de preservació de boscos madurs d’Acciónatura a Galícia, on es compta amb la col·laboració de l’Asociación Galega de Custodia do Territorio.

Recentment, hem iniciat la nostra col·laboració en el projecte “Boscos que curen” per a la definició d’un itinerari forestal terapèutic a Catalunya. Això tindrà una repercussió positiva no només en els boscos, sinó en la salut de les persones que en gaudeixin.

Fundació ESADE

L’any 2016 hem iniciat la realització de l’estudi “La transició cap a una economia baixa en carboni” juntament amb ESADE. A l’estudi hem identificat els principals riscos relacionats amb el canvi climàtic per a dos sectors bàsics, el sector financer i l’alimentari, i es detallen les estratègies que s’estan impulsant per anar cap a una economia baixa en carboni.

L’estudi contribueix al coneixement sobre la matèria i a la conscienciació de la societat sobre el canvi climàtic.

Fundació de la Jardineria i el Paisatge

Entitat fundada el 2002 amb l’objectiu de difondre i implantar normes de referència tècnica en jardineria i paisatgisme. La Fundació Caixa d’Enginyers col·labora amb aquesta entitat promocionant els horts urbans entre la població.

 

< Accions en suport de la innovació i l’enginyeria Accions en suport d’iniciatives socials i de reinserció laboral >