castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

4.3 Accions en suport d’iniciatives socials i de reinserció laboral

Col·laborem amb diferents organitzacions amb l’objectiu de construir una societat més justa. A més, du a terme iniciatives pròpies com facilitar l’accés a la Banca ONLINE als socis amb discapacitat visual mitjançant targetes de coordenades en braille i en format macrocaràcters.

Fundació Banc dels Aliments

Col·laboració amb la Fundació Privada Banc dels Aliments des de 2010. Donem suport al projecte ¨FRED¨, que té per objectiu incrementar el volum d’aliments refrigerats i congelats. Aquest sistema de fred possibilita que els aliments arribin en bon estat als destinataris finals. La Fundació col·labora finançant i donant suport a la logística i compra de vehicles per a “La xarxa del fred” de productes peribles. D’aquesta manera, la Fundació contribueix al desenvolupament sostenible, a la sostenibilitat mediambiental i a l’ús eficient dels recursos.

Associació Punt de Referència

Suport a aquesta organització, l’objectiu de la qual és acompanyar a joves extutelats per aconseguir la seva bona integració en la societat. Es tracta d’una associació sense ànim de lucre que ajuda els joves extutelats a emprendre la seva vida adulta una vegada surten del centre on han viscut sota la tutela de la Generalitat de Catalunya.

Cáritas

Col·laboració amb Càritas, una organització que dur a terme diversos programes assistencials per a persones desfavorides com és el programa “Feina amb Cor”, en el qual hem col·laborat. Ajudem en cursos de formació en lampisteria i electricitat per a la reinserció laboral de persones en risc d’exclusió social. Així mateix, Càritas ofereix suport, orientació, formació i acompanyament personalitzat per millorar les possibilitats de persones desfavorides de reincorporar-se al mercat laboral.

Arrels Fundació

Entitat creada el 1987 per atendre persones que es troben sense llar i conscienciar la societat sobre la seva realitat. Aquesta fundació dona allotjament, menjar i atenció sanitària i social a més de 8.600 persones. La Fundació Caixa d’Enginyers ha col·laborat amb el projecte “Housing first” d’accés a allotjament, que es basa en l’habitatge com a punt de partida per a la millora de la situació d’una persona.

Fundación IReS

Fundació privada que treballa des de 1969 en l’atenció social, psicològica i educativa de les persones i col·lectius marginats en situació de risc social o amb dificultats econòmiques.

La nostra Fundació col·labora amb aquesta entitat prestant suport a un projecte per formar joves aturats de col·lectius vulnerables que tenen capacitats en el món de la tecnologia. La finalitat és facilitar-los la participació en el món del coneixement i de l’emprenedoria. El projecte rep el nom de “Joves-TIC”.

Fundació Viver de Bell-lloc

Té com a missió promoure el creixement personal i la inclusió laboral i social de persones amb discapacitat o amb trastorns mentals severs de la comarca del Vallès Oriental, mitjançant la realització de projectes empresarials eficients en els sectors agroecològic i ambiental. Gràcies a l’ajuda de la Fundació, s’han contractat diverses persones durant l’any 2016 per participar en el projecte “La Tavella” per a la promoció del creixement personal i de la inclusió laboral de persones amb discapacitat o trastorn mental.

Pallapupas, Payasos de Hospitales

Organització sense ànim de lucre que neix amb l’objectiu de fer menys traumàtica l’estada de nens i nenes en els hospitals, acompanyant-los en les diferents fases tant prèvies com posteriors a les intervencions. La Fundació Caixa d’Enginyers dona suport a aquesta organització amb l’objectiu de fer més suportable la seva estada. El 2016, amb la nostra aportació s’han pogut visitar 165 nens hospitalitzats i més de 450 persones indirectes (familiars i amics dels nens hospitalitzats).

Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya

Col·laborem amb el projecte “Et toca a tu”, que cerca l’ús de la música com a eina d’integració social.

Cursos de formación de la Fundación Caja de Ingenieros

Disposem d’uns cursos de formació propis per promoure la reinserció laboral dels socis que es troben en situació de desocupació i aspira a ajudar els joves a accedir al mercat laboral.

< Accions en suport de la sostenibilitat ambiental Accions en el camp de la formació i l’educació >