castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

4.4 Accions en el camp de la formació i l’educació

Volem potenciar, prestar suport i premiar la formació, la investigació, la innovació i l’emprenedoria, i per això posa especial èmfasi en desenvolupar activitats pròpies. El 2016, s’ha continuat col·laborant amb diversos centres acadèmics facilitant la formació a estudiants mitjançant beques i premiant l’esforç de les persones a través de la convocatòria de diversos premis.

  • ACCIONS DESENVOLUPADES PER LA FUNDACIÓ

El 2016, la Fundació ha atorgat tres premis a empreses emprenedores (IV Edició Premis Emprenedoria), una beca a un programa d’investigació (IV Edició Beca Isabel de P. Trabal) i tres premis a projectes innovadors (III Edició Concurs Idees Making Point).

IV Beca Isabel de P. Trabal

S’ha concedit, per quarta edició, la beca Isabel de P. Trabal per fomentar l’estudi i la investigació. Aquesta beca, creada en honor a la primera presidenta d’honor dona de Caixa d’Enginyers, és un premi de caire individual que s’atorga amb l’objectiu de promoure l’excel·lència en la investigació científica.

El guanyador de la beca 2016, IV Edició, ha estat Luis Miguel Sanz Moral, enginyer químic i investigador de la Universidad de Valladolid, amb el seu projecte d’investigació sobre la creació d’un material que permeti, de manera cíclica i eficient, absorbir CO2 de l’atmosfera amb l’objectiu de frenar els efectes mediambientals del canvi climàtic. El projecte també planteja reutilitzar el CO2 emmagatzemat com a matèria primera en diferents processos químics i alimentaris com el de les begudes carbonatades. 

IV Edició dels Premis d’Emprenedoria 2016

Hem apostat de nou per donar suport a empreses start-up amb un model de negoci disruptiu a partir de projectes professionals relacionats amb l’àmbit de la ciència, la tecnologia i la innovació.

Els tres guanyadors dels premis d’emprenedoria 2016 han estat TRC (Thermal Recycling of Composites), INVELON Technologies i BIOO.

TRC és una empresa de base tecnològica del Consell Superior d’Investigació Científica (CSIC) que ha desenvolupat una nova tecnologia capaç de reciclar materials compostos reforçats amb fibra de vidre i carboni. Per la seva part, INVELON Technologies actua en el camp de la biotecnologia mitjançant la creació d’una pròtesi biònica no invasiva amb disseny i impressió en 3D. El prototip guarda una estreta similitud amb el braç humà i no necessita implantació quirúrgica. Finalment, BIOO és un sistema que permet obtenir energia elèctrica a partir de la fotosíntesi de les plantes de forma constant, tant de dia com de nit.

III Edició del Concurs IDEAS MAKING POINT

Els tres premiats de la tercera edició d’Idees Making Point han destacat pel seu component innovador i el seu alt compromís social. Dels 37 projectes presentats, la Fundació Caixa d’Enginyers ha seleccionat, en aquesta edició, propostes adreçades a facilitar aspectes de la vida diària de col·lectius desfavorits o a reforçar les mesures de seguretat tant al mar com a la carretera.

En aquest sentit, el primer premi ha estat per a Moving Mood, un projecte centrat en el disseny de sistemes que donin resposta a la necessitat de vestir-se de persones amb discapacitat, fomentant la seva autonomia i introduint la innovació al món de la moda. L’objectiu és integrar l’accessibilitat en el sector tèxtil amb la normalització de l’acció de compra de més de 390 milions de persones amb diversitat funcional física a tot el món.

El segon lloc ha estat per a AUXdron Lifeguard, un dron dissenyat per a actuacions d’emergència en alta mar que busca un objectiu clar: salvar el nombre més alt de vides possibles. El projecte consisteix en el disseny d’un dispositiu que tingui dos flotadors emmagatzemats de manera compacta i proporcionin el suport de flotabilitat necessari per calmar i protegir la víctima fins a l’arribada dels equips de salvament.

Finalment, la tercera proposta premiada ha estat la d’Orbit, un projecte que consisteix en la instal·lació de semàfors intel·ligents ubicats en punts estratègics de circulació com entrades i sortides de municipis. Els dispositius s’anticipen a possibles conflictes de mobilitat definint patrons de comportament per establir freqüències de canvi adaptades a la franja horària, al flux de cotxes o a la tipologia de vehicles en circulació.

Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona IL3-UB

Donem suport a l’autoocupació impulsant el Programa Superior Universitari d’Emprenedoria en col·laboració amb l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona IL3-UB. Es tracta d’un programa de desenvolupament empresarial personalitzat, amb assessorament complet, en el qual tots els participants reben un acompanyament d’un equip d’experts, emprenedors i empresaris en actiu. El programa ha estat un èxit i la Fundació continua finançant un 80% de tota la formació i, així, donar més oportunitats a aquelles persones que hi volen participar.

  • FORMACIÓ DE LA FUNDACIÓ CAIXA D’ENGINYERS

Oferta de cursos de formació amb l’objectiu de millorar les possibilitats d’ocupació de joves sense experiència laboral i persones a l’atur.

La formació és, sense cap dubte, un element clau per al creixement i el desenvolupament personal. El 2016, la Fundació va donar 8 cursos adreçats a socis, la majoria dels quals es troben desocupats, així com cursos adreçats a joves sense experiència laboral. Durant l’any, més de 300 alumnes van rebre formació. El detall dels cursos donats és el següent:

  • Estratègia per dissenyar la carrera professional
  • Emprenedoria
  • Habilitats directives
  • Lideratge
  • Gestió del temps
  • Transformació digital
  • Creació start-up

La satisfacció mitjana dels alumnes és de 4,5 punts sobre 5 segons les enquestes realitzades en els cursos.

  • ACCIONS DESENVOLUPADES EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ORGANITZACIONS.

BEQUES

ESADE

Col·laboració amb ESADE proporcionant beques per a alumnes de programes universitaris i MBA. El programa “Filantropia pel talent” del Fons de Beques de la Fundació ESADE lliura 2 beques a estudiants que cursen estudis d’ADE a ESADE i que tenen necessitats econòmiques, si disposen d’un expedient acadèmic excel·lent.

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Col·laboració amb la Universidad Politécnica de Madrid a través del patrocini a beques d’excel·lència acadèmica i premis al millor expedient.

Universidad Politécnica de Catalunya (UPC)

Col·laboració amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona proporcionant beques i ajudes a la mobilitat internacional no europea i al fons de préstec UPC Alumni. Gràcies a aquest suport, els alumnes poden realitzar els seus estudis a la UPC o poden elaborar el projecte de final de carrera a l’estranger. 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla

Col·laboració amb l’Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla ajudant en projectes de cooperació educativa, protecció mediambiental, investigació i actuacions culturals i premis als seus millors expedients.

Fundació Universitària Balmes de la Universidad de Vic

Aquesta entitat té com a finalitat promoure l’orientació i creació d’estudis universitaris i estudis superiors i impulsar la investigació i el desenvolupament, així com la transferència de coneixements. La Fundació Caixa d’Enginyers li dona el seu suport finançant els tornejos territorials “First Lego League” i “Junior First Lego League” destinats a estudiants d’educació primària i secundària.

Universidad Politécnica de Valencia

Proporcionem beques d’estudis als estudiants.

Universidad de Zaragoza

Col·laboració amb aquesta Universitat proporcionant beques de mobilitat als estudiants.

Universidad de Alicante

Col·laboració amb aquesta Universitat a través del patrocini de premis i beques acadèmics als millors expedients. 

Becas IQS

Otorgem beques per a l’excel·lència acadèmica a estudiants per a la realització de grau i/o doble grau en Química, Enginyeria Química i Administració i Direcció d’Empreses.

PREMIOS

Escola Sant Gervasi

Col·laboració en la promoció dels Premis Manuel Arroyo per a joves emprenedors en l’àmbit científic i tecnològic. L’objectiu d’aquests premis és prestar suport i impulsar projectes empresarials cooperatius duts a terme per joves emprenedors.

Els Premis Manuel Arroyo donen difusió a pràctiques i a models empresarials capaços de reunir la generació de riquesa amb el compromís, la cooperació i la redistribució, i donen suport a les persones que els han desenvolupat. El 2016, la Fundació ha patrocinat la cinquena edició d’aquests premis.

Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya

Col·laboració en l’organització i el patrocini dels Premis Bonaplata de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Els premis tenen per objectiu el reconeixement a aquelles persones i institucions que hagin desenvolupat estudis que suposin una valoració del patrimoni industrial.

FORMACIÓ

Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT)

Patrocinem part del Màster en Business en Innovació Farmacèutica, a més dels cursos Gestió Empresarial per a científics, Aproximació al món de l’empresa, Anàlisi d’empreses i Creació del Pla d’Empresa.

L’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT) du a terme projectes d’I+D amb l’objectiu de crear coneixement químic, farmacèutic i biotecnològic, que permeti obtenir una base important de patents i know-how que s’explota a través de llicències, serveis tecnològics, creació de spin-off i programes farmacèutics tecnològics.

Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

La Fundació col·labora amb l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. Durant l’any 2016, en el marc d’aquesta col·laboració s’han realitzat esdeveniments i jornades com la Diada de l’Enginyer a Barcelona.

Fundació CIM Barcelona Tech (UPC)

Col·laboració en màsters i postgraus de tecnologia i producció de sistemes 3D.

Fundació Jaume Bofill

Col·laboració atorgant beques i premis per a projectes d’aprenentatge en centres educatius de Catalunya.

Fundación UOC

La Fundació ha col·laborat atorgant dues beques a estudiants d’enginyeria.

La Salle

Col·laboració en el curs de foment de les TIC en alumnes de batxillerat.

Enginyeria Sense Fronteres

Suport al programa de formació on-line per facilitar l’accés a la formació orientada a la cooperació. 

Cercle per al Coneixement

Col·laboració amb l’organització d’activitats per difondre el coneixement empresarial, científic i social.

Asociació “Ingeniería para la Cooperación-Lankidetzarako Ingeniaritza” (ICLI) 

Col·laboració en tasques de sensibilització social per a la cooperació en el desenvolupament que du a terme Ingeniería para la Cooperación (IC-LI), una associació declarada d’utilitat pública sense ànim de lucre. En concret, col·labora amb tasques de sensibilització social per a la cooperació al desenvolupament a Vitòria-Gasteiz.

Real Academia de la Ingeniería

Suport en el desenvolupament del programa ¨Acollida i suport a noves estudiants¨. Amb aquest suport, la Fundació vol ajudar a impulsar el paper de la dona en l’àmbit de les ciències i la tecnologia.

Fundació Torrens-Ibern 

La Fundació Torrens-Ibern té per objectiu la promoció de l’ús de la llengua catalana en els àmbits tècnic i científic, i per això edita llibres bàsics científics i tècnics en català. La Fundació Caixa d’Enginyers col·labora amb aquesta entitat donant suport als seus projectes.

Fundació Tecnocampus

Suport en l’elaboració d’un estudi sobre xarxes socials realitzat per Tecnocampus.

ONGAWA

En el marc de la nostra col·laboració amb ONGAWA, ajudem a fer possible formacions sobre construcció i manteniment dels pous d’aigua a les comunitats de Tanzània.

Programes d’enginyeria de la Comunitat Valenciana

Conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a programes de diferents escoles i universitats d’enginyers de la Comunitat Valenciana.

Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País 

És una entitat de servei al progrés del país i de la ciutat de Barcelona, la missió de la qual és la de contribuir en la definició dels reptes principals del país mitjançant el debat i la interlocució amb diferents agents de la societat. La Fundació Caixa d’Enginyers col·labora amb l’organització d’activitats per difondre entre la societat coneixement empresarial, científic i social.

 

< Accions en suport d’iniciatives socials i de reinserció laboral Una mirada cap al futur >