castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

Una mirada cap al futur

CONSTRUINT EL FUTUR

Estem compromesos amb la justícia social i amb la construcció d’una societat més equitativa i sostenible. Per això, durant el 2016 ha donat suport i ha dut a terme projectes en aquesta línia.

Fundació Tecnocampus

Col·laborem amb Tecnocampus per a la realització d’un estudi sobre xarxes socials.

Estudi de la Fundació ESADE 

L’any 2016 s’ha establert un acord per a la realització de l’estudi “La transició cap a una economia baixa en carboni” juntament amb ESADE.

Real Academia de la Ingeniería

Col·laborem en el desenvolupament del programa ¨Acollida i suport a noves estudiants¨ impulsant el paper de la dona en l’àmbit de les ciències i la tecnologia.

Fundació de la Jardineria i el Paisatge

Col·laborem en el projecte de normalització del disseny dels horts urbans.

Beques de grau amb l’Institut Químic de Sarrià (IQS)

Beques a l'excel·lència acadèmica per al curs 2016-2017 en els graus de l’Institut Químic de Sarrià o dobles graus en química o enginyeria química i ADE.

“Quaderns de finances i assegurances”

Hem iniciat l’elaboració de la col·lecció de Quaderns de Finances i Assegurances; en 2016 s’ha publicat el seu primer número: “ Guia d’Inversions”.

< Accions en el camp de la formació i l’educació Memòria econòmica >