Carta del President

 

Benvolgut soci,

El Grup Caixa d’Enginyers, fidel al seu model de banca cooperativa de crèdit, no només ha resistit en un context advers com l’actual, sinó que, a més, ha assolit un volum important de recursos financers i de socis. El nostre model, que es basa en la prudència i en les relacions a llarg termini amb ètica, compromís i confiança, és un model consolidat, segur i d’èxit.

Els nostres resultats han continuat creixent i, a més, ens han permès diversificar des d’un creixement orgànic i sostingut les àrees d’activitat, la qual cosa ha reforçat la nostra posició de referència dins de la banca cooperativa nacional.

El 2015 ha estat un exercici en què els nostres socis ens han compensat amb la millor de les distincions amb l’obtenció del Major Índex de Recomanació Net del sector financer (un 54,1% vs. un -8,1% del sector), un indicador que ens enorgulleix enormement.

També hem finalitzat amb èxit el Pla Estratègic 2012-2015, el qual vam iniciar quan
la situació de l’economia espanyola era d’elevada tensió i recessió.  I tot i així, a
Caixa d’Enginyers hem estat capaços d’assolir amb escreix els resultats que ens vam proposar sense renunciar al nostre model de banca cooperativa.

Hem tancat l’exercici 2015 amb resultats històrics i ja estem treballant en el nou
Pla Estratègic 2016-2019, els objectius del qual continuaran fonamentats bàsicament en dos pilars: consolidar Caixa d’Enginyers com un Grup financer de referència i continuar sent la primera opció bancària dels nostres socis.

La nostra Entitat compta actualment amb més de 140.000 socis a qui donem servei a través de 25 oficines i de la nostra banca digital. Estem transformant l’organització i ens estem adaptant a les necessitats de la societat sense perdre els valors i l’essència de la nostra cultura corporativa.

Ara bé, tot i que hem recorregut ja una part important del camí, hem de ser prudents i no hem d’oblidar que som una banca basada en un model responsable i sostenible, on els beneficis permeten, a més de retribuir les aportacions dels socis i reforçar l’Entitat, revertir també als socis i a la societat a través del Fons d’Educació i Promoció i de la Fundació Caixa d’Enginyers. Continuem treballant en la premissa més important que ha marcat la filosofia de la nostra Entitat des del seu origen: “El soci és la nostra raó de ser”.

 

José Oriol Sala Arlandis

President