castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

6.1 Equip humà

6.1.1 Perfil de la plantilla

Un equip professional compromès amb els valors del Grup, experimentat i capacitat per dur a terme els serveis que ofereix als seus socis és essencial.

En aquest sentit, l’Entitat destina esforços a crear llocs de treball de qualitat, oferint a les persones la possibilitat de formar-se i desenvolupar amb excel·lència una carrera professional, i sempre manté com a finalitat disposar d’un diàleg permanent amb i entre els professionals que integren el Grup.

 

6.1.2 Igualtat d’oportunitats

Treballem per assegurar la igualtat d’oportunitats en tots els nivells de l’organització i perquè totes les persones vinculades a Caixa d’Enginyers disposin de les mateixes possibilitats d’accés a un lloc de treball i de promoció interna. Així mateix, vetllem per garantir un espai lliure d’actituds discriminatòries.

Amb aquesta finalitat, disposem d’un Pla d’Igualtat i d’un manual de comunicació que introdueix la perspectiva de gènere en les accions de comunicació fetes per l’Entitat.

Una forma efectiva de garantir la igualtat d’oportunitats és desenvolupar mesures de conciliació que garanteixin l’equilibri entre la vida personal i laboral. El manual corporatiu de l’Entitat recull totes les mesures de conciliació disponibles. S’hi ofereix l’opció de jornada flexible, acollir-se a permisos parentals, la possibilitat de disposar de llicències no retribuïdes o la realització de jornada intensiva en determinats períodes de l’exercici.

La plantilla està constituïda per un 44,21% de dones i un 55,79% d’homes, una proporció que s’ha mantingut estable en els últims anys. Tant la remuneració com les condicions laborals s’han anat equiparant entre els dos gèneres, encara que en determinades categories professionals hi ha més presència d’homes que de dones.

 

 

 

 

 

 

“La nostra prioritat és oferir 
oportunitats que generin 
valor a l’Entitat a través
de la formació”

 

6.1.3 Formació

El Pla de Formació anual s’elabora a partir de les necessitats detectades en les diferents àrees i departaments de l’Entitat per tal de fomentar l’aprenentatge continu.

Les accions formatives desenvolupades durant el 2016 han comptat amb l’assistència de 2.440 participants i han representat 30.667 hores de formació (unes 76 hores per professional). 

Des de l’àrea de persones s’ha continuat la formació al personal que informa i assessora, de manera que el 2016 un 69% de la plantilla està certificada per EFPA.

 

6.1.4 Relació amb l’Alta Direcció

Amb la finalitat d’assegurar una comunicació oberta i directa, es promou un clima laboral basat en la confiança i la proximitat de les relacions, enfortint els llaços que uneixen la Direcció General i l’equip humà.

Tres Comitès d’Empresa constitueixen un mecanisme de participació i diàleg amb la Direcció.

D’altra banda, des de fa diversos anys s’organitzen els “Esmorzars amb la Direcció General”. Mensualment, professionals es reuneixen amb la Direcció General en un entorn informal i relaxat per intercanviar idees i propostes. Un espai de debat que fomenta compartir opinions i diferents visions de la realitat.

La “Bústia de suggeriments” és un recurs per facilitar la participació i recollir millores i propostes innovadores per part del nostre equip humà.

En aquesta línia, el 2016 s’ha creat la Xarxa d’Impulsors de la Innovació que permet constituir, trimestralment, grups de treball transversals, a través de candidatures individuals, per dur a terme projectes específics.

“Enfortim els nostres llaços interns amb una comunicació oberta i directa”

< Creant valor compartit per als nostres grups d’interès Socis >