castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

9. Informe Financer

Durant l’exercici 2016, en un entorn caracteritzat per una moderada reactivació de l’activitat econòmica amb tipus d’interès en mínims històrics i una forta exigència reguladora i de supervisió, el Grup ha continuat augmentant els seus resultats, enfortint la seva solvència i incrementant el volum de negoci.

 

< Estats Financers Informe de l’activitat >