castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

4.1 Missió, visió, valors i eixos estratègics

MISSIÓ

Aportar valor sostenible

El Grup Caixa d’Enginyers és un grup cooperatiu de serveis orientat a les comunitats professionals amb la missió d’aportar als socis valor sostenible en els àmbits financer, professional i personal.

Per fer-ho, estableix relacions a llarg termini que es basen en l’ètica, el compromís i la confiança, i vetlla per la fortalesa del Grup com a mitjà per proporcionar un retorn als socis, als col·laboradors, a les comunitats professionals i a la societat.

Per la seva focalització i excel·lència de servei és el líder i la referència del sector per a les comunitats professionals, a les quals destina, a través de la Fundació Caixa d’Enginyers, la seva acció social.

 

VISIÓ

Ser l’Entitat de referència

Volem ser l’Entitat de referència de les comunitats professionals amb què ens relacionem i, més concretament, la principal dels nostres socis, amb una vinculació que vagi més enllà del vessant purament financer.

Per a això, proporcionem assessorament i solucions adaptades a la realitat i a les necessitats individuals de cada soci amb un servei diferencial. Comptem amb un equip humà qualificat i compromès amb la missió de l’Entitat, apostem per la innovació i la tecnologia i treballem constantment en la millora de l’eficiència com a camí per donar sostenibilitat a la nostra proposta de valor.

 

¨Els nostres valors expressen el compromís de
Caixa d’Enginyers amb els socis i la societat¨

 

VALORS

 

 

¨Els eixos estratègics defineixen les prioritats per
a Caixa d’Enginyers dins del context de responsabilitat
social corporativa¨

 

EIXOS ESTRATÉGICS 

 

< Presentació del Grup Caixa D'enginyers La nostra activitat >