castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

4. Presentació del Grup Caixa D'enginyers

Caixa d’Enginyers és un grup financer i assegurador que desenvolupa un model de banca personal, comercial i institucional al territori espanyol i que té la vocació de donar servei als professionals i a les seves famílies, tant si són enginyers com si tenen altres professions.

En els seus orígens, va ser constituïda com a societat cooperativa de crèdit per un grup d’enginyers industrials l’any 1967. Des d’aleshores, ha experimentat un creixement continu al llarg dels seus 49 anys i ha mantingut intacta la vocació definida des del seu origen: prestar serveis financers personalitzats amb les millors condicions de sostenibilitat.

Ser una societat cooperativa de crèdit ens ha permès revertir els beneficis obtinguts directament en tots els socis i, així, oferir-los nombrosos avantatges addicionals i serveis professionals i personals. El model cooperatiu, base del Grup Caixa d’Enginyers, impulsa principis d’ètica, compromís i confiança i responsabilitat social i, per tant, un retorn per als socis i col·laboradors, per a les comunitats professionals i també per al conjunt de la societat.

El Grup Caixa d’Enginyers està format per diferents societats que potencien la capacitat de servei i atenció al soci: Caixa d’Enginyers Gestió, societat gestora de fons d’inversió; Caixa d’Enginyers Vida, companyia d’assegurances i reassegurances i societat gestora de plans i fons de pensions; Caixa d’Enginyers Bancassegurances, operador de bancassegurances; Ingenium Shopping, Cooperativa de Consumidors i Usuaris dels Enginyers; i Norbolsa, societat de valors, com a entitat associada. Caixa d’Enginyers, Societat Cooperativa de Crèdit, actua com a societat matriu. L’acció social del Grup es materialitza a través de la Fundació Caixa d’Enginyers.

 

SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP CAIXA D'ENGINYERS

 

ORGANIGRAMA CORPORATIU DE LES SOCIETATS DEL GRUP CAIXA D'ENGINYERS

 

< El Grup Caixa d’Enginyers en xifres Missió, visió, valors i eixos estratègics >